PUZZLEUvjeti korištenja


Na obrascu (http://www.moje-puzzle.com/obrazac_puzzle.html) je moguće odabrati jednu od dvije opcije. Odabirom načina plaćanja "Pouzećem", naručenu robu plaćate poštaru Hrvatske pošte d.d. kada Vaša roba stigne na adresu koju ste unijeli u Obrazac za naručivanje puzzli. Odabirom načina plaćanja Po ponudi (na žiro-račun), na Vaš e-mail bit će poslana ponuda po kojoj je potrebno uplatiti proizvod.

Oba navedena načina plaćanja vrijede nakon klika na Naruči.

Ukoliko ste naručili i platili pogrešan proizvod možemo stornirati Vašu narudžbu i odmah izvršiti povrat sredstava po primitku obavjesti telefonskim putem ili elektroničkom poštom.

U trenutku završetka narudžbe pritiskom na polje“Naruči“ prihvaćate i izjavljujete da ste upoznati s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja.

Načini plaćanja

Plaćanje pouzećem

Uslugu plaćanja po pouzećem nudimo za područje cijele Hrvatske. Plaćanje se vrši na naš žiro račun. Račun R (transakcijski) šaljemo odmah po uplati na naš račun na Vašu adresu za račun.

Plaćanje internet bankarstvom

Po zaprimljenoj Narudžbi, na e-mail ćete dobiti Ponudu s podacima za uplatu. Nakon evidentirane uplate proizvod se šalje na navedenu adresu kupca zajedno s transakcijskim računom R.

Plaćanje gotovinom kod preuzimanja naručene robe nije moguće.

Sve cijene proizvoda su izražene u hrvatskim kunama s uračunatim PDV-om, a prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave.

U slučaju krive uplate iznosa, obrt Puzzle proizvodnja i marketing će osigurati povrat više uplaćenog novca na račun platitelja.

Dostava

Dostava naručenih proizvoda odvija se putem Hrvatske pošte d.d. Iznos usluga dostave ovisi o težini naručenog proizvoda. Brzina dostave ovisi o načinu plaćanja i adresi dostave.

Svi proizvodi su zapakirani tako da se izbjegnu oštećenja prilikom transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te odbiti primiti oštećeni proizvod. Prodavatelj se obvezuje izvršiti zamjenu oštećene pošiljke bez obračunavanja dodatnih troškova.

Kod plaćanja otkupnine kupac plaća i poštanske manipulativne troškove (5,00 kn za otkupni iznos do 270,00 kn ili 1,83% za iznose veće od 270,00 kn) prema cjeniku Pošte. Navedeni manipulativni troškovi prihod su Hrvatske Pošte d.d. i nisu navedeni na računu koji izdajemo kupcu.

Online narudžbe i usluge dostave ne vrijede za inozemstvo, narudžbe prihvaćamo i obrađujemo za adrese isključivo u Republici Hrvatskoj. Po potvrdi o uplati šaljemo robu na adresu i o tome Vas obavještavamo telefonski ili putem elektroničke pošte.

Krajnji rok za dostavu robe je 10 radnih dana od vidljive cijele uplate ne računajući subotu i nedjelju. Cijena dostave za težine manje od 2 kg je fiksna i iznosi 25,00 kn s uračunatim PDV-om 25%. U slučaju da je težina robe veća od 2 kg snosite trošak dostave prema važećem cjeniku kurirske službe Hrvatske Pošte te ostatak troška dostave uplaćujete na naš račun, a o tome ćemo Vas prethodno obavjestiti pozivom na broj telefona koji ste ostavili kod naručivanja. Cjenik izračuna dostave kurirske službe HP je na slijedećem linku: http://www.posta.hr/cjenik-on-line

Primjedbe i prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac može pisani prigovor podnijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od dana kada zaprimi prigovor ili primjedbu.

Adresa za pismeni prigovor:
Puzzle proizvodnja i marketing
L. Botića 29
42000 Varaždin
e-mail za prigovor: info@moje-puzzle.com

Reklamacije proizvoda

Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda ako dođe do oštećenja na proizvodu. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: info@moje-puzzle.com ili na adresu Puzzle proizvodnja i marketing. L. Botića 29, 42000 Varaždin ili putem telefona 042 260 569. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,). Postojanje skrivenih nedostataka na proizvodu se može utvrđivati putem sudskog vještaka. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima potrošači mogu reklamirati proizvod 2 godine od kupnje.

Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke

Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje obveze Prodavatelja, za informiranje o novim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Puzzle proizvodnja i marketing ne bilježi broj kreditne kartice Kupca niti pohranjuje transakcijske podatke. Puzzle proizvodnja i marketing za naplatu putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, sigurnosnog servera HPB banke, koji enkripcijom štiti podatke Kupca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.

Eventualne sporove prodavatelj i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.

Zakone možete pogledati klikom na link:
Zakon o zaštiti potrošača (NN 14/14, 110/15)
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o elektroničkoj trgovini

Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem preko obrasca objavljenog na web stranici Internet domene Prodavatelja http://www.moje-puzzle.com. Ugovor se smatra otkazanim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora, Kupac je dužan o svom trošku vratiti robu Prodavatelju u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Roba koju vraća kupac Prodavatelju mora biti kompletna, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno odrebama Zakonu o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu. Ukoliko Kupac po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj će u roku od četrnaest (14) radnih dana izvršiti cjelokupni povrat uplaćenih sredstava. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je proizvod otpečaćen nakon isporuke (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 79, toč. 9). Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora Prodavatelj vrši na naznačeni račun od strane Kupca ili na adresu koju je Kupac naznačio za dostavu ukoliko Kupac naknadno ne naznači drugu adresu. Prihvaćanjem ovih uvjeta Kupac daje svoju izričitu suglasnost da nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako se narudžba i ugovor odnose na usluge odnosno proizvode koji se isporučuju u dugitalnom obliku, te ako je ugovor o uslugama prodavatelj/davatelj usluga u potpunosti ispunio prema zahtjevima kupca (ako je sadržaj isporučen elektroničkim putem) prije nego što je kupac odlučio odustati (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 77, st. 9).

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.